Warunki rejestracji i regulamin zgłoszeń

  1. Płatność przed rozpoczęciem kursu  gwarantuje miejsce i uczestnictwo w spotkaniach. Wpłata musi być dokonana najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu. O uczestnictwie decyduje kolejność wpłat.

Dane do przelewu:

Nr konta (ING): 43 1050 1025 1000 0090 7684 3961
Andrzej Strzelczyk
Ul. Polna 30/11
05-660 Warka

Tytuł przelewu:  Imię, Nazwisko kursanta, Nazwa kursu, Data rozpoczęcia kursu

  1. Rezygnacje z potwierdzonych miejsc przyjmowane są do 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Organizator zwróci opłatę za kurs potrącając 20% kosztów administracyjnych. Po tym terminie nie przysługuje żaden zwrot kosztów.
  2. Po dokonaniu zgłoszenia nie ma możliwości przełożenia udziału na inny termin kursu WSET.
  3. Dyplomy potwierdzające ukończenie kursu zostaną wręczone absolwentom, którzy pozytywnie ukończyli egzamin.
  4. Polish Wine Academy zastrzega sobie prawo przełożenia terminu któregoś ze spotkań w przypadku zaistnienia ważnych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie spotkania. W tym przypadku kolejny termin zostanie wyznaczony po uzgodnieniu ze wszystkimi uczestnikami kursu.
  5. Rejestracja dotyczy konkretnego kursu (sesji edukacyjnych i terminu egzaminu wyszczególnionego w opisie kursu). W przypadku potrzeby zmian/kompilowania terminów prosimy o uzgodnienie z prowadzącym.
  6. Przed rejestracją prosimy zapoznać się ze specyfikacją kursów na stronie http://www.wsetglobal.com/qualifications/default.asp. Zajęcia prowadzone są w języku polskim, natomiast egzamin, materiały dydaktyczne są w języku angielskim.
  7. W razie chęci zgłoszenia uwag dotyczących działalności Polish Wine Academy oraz prowadzonych kursów i świadczonych usług proszę zgłosić reklamację na adres: andrzej@andrzejstrzelczyk.pl lub bezpośrednio u osoby prowadzącej dane szkolenie.Każda reklamacja zostanie rozpatrzona indywidualnie w okresie nie dłuższym niż 7 dni.
  8. Wszelkie pytania na temat kursu WSET należy kierować na e-mail: wset@andrzejstrzelczyk.pl
  9. Jeśli macie Państwo specjalne potrzeby, życzenia, prosimy o informację w momencie rejestracji na kurs, pomoże nam to przygotować potrzebne Państwu udogodnienia.